image
Finska mynt - Finnish coins - Suomalaisia kolikoita
Finsk mynthistoria med bilder och text.
Här  visas finska mynttyper (penni och mark - valörer) i olika tidsperioder från 1860-talet till 2001.
Sedan 1. januari 2002 var euron () den enda officiella valutan i Finland.

Längre ner i denna sida finns även några finska nostalgisedlar samlade.

Visas från 1 penni till 200 mark i kronologisk ordning.
Vg. Klicka på  bilden = större bild.

PENNI-VALÖRER
     
  1 penni 1874
Utgavs 1864-1876.  (Alexander II)
Material koppar. Diameter 15,00 mm. Vikt 1,28 g.
Formgivare: Alexander Fadejev.
1 penni 1883
Utgavs 1881-1894.  (Alexander III)
Material koppar. Diameter 15,00 mm. Vikt 1,28 g.
Formgivare: Alexander Fadejev.
 

     
  1 penni 1915
Utgavs 1895-1916.   (Nikolaj II)
Material koppar. Diameter 15,00 mm. Vikt 1,28 g.
Formgivare: Alexander Fadejev.
1 penni 1920
Utgavs 1919-1924.
Material koppar. Diameter 14,00 mm. Vikt 1,00 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
 

     
  1 penni 1968
Utgavs 1963-1969.
Material koppar. Diameter 15,80 mm. Vikt 1,60 g.
Formgivare: P.U. Helle.
1 penni 1974
Utgavs 1969-1979.
Material aluminium. Diameter 15,80 mm. Vikt 0,45 g.
Formgivare: P.U. Helle.
 

     
  5 penniä 1867
Utgavs 1865_1875.  (Alexander II)
Material koppar. Diameter 25,00 mm. Vikt 6,40 g.
Formgivare: Alexander Fadejev.
5 penniä 1899
Utgavs 1896-1917.  (Nikolaj II)
Material koppar. Diameter 25,00 mm. Vikt 6,40 g.
Formgivare: Alexander Fadejev.
 

     
  5 penniä 1922
Utgavs 1918-1940.
Material koppar. Diameter 18,00 mm. Vikt 2,5 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
5 penniä 1938
Utgavs 1918-1940.
Material ? . Diameter 18,00 mm. Vikt 2,5 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
 

     
  5 penniä 1974
Utgavs 1963-1977.
Material koppar. Diameter 18,00 mm. Vikt 2,60 g.
Formgivare: P.U. Helle.
5 penniä 1984
Utgavs 1977-1990.
Material aluminium. Diameter 18,00 mm. Vikt 0,80 g.
Formgivare: P.U. Helle.
 

     
  10 penniä 1865
Utgavs 1865-1876.  (Alexander II)
Material koppar. Diameter 30,00 mm. Vikt 12,80 g.
Formgivare: Alexander Fadejev.
10 penniä 1891
Utgavs 1891-1894.  (Alexander III)
Material koppar. Diameter 30,00 mm. Vikt 12,80 g.
Formgivare: Alexander Fadejev.
 

     
  10 penniä 1899
Utgavs 1895-1917  (Nikolaj II) 
Material koppar. Diameter 30,00 mm. Vikt 12,80 g.
Formgivare: Alexander Fadejev.
10 penniä 1919
Utgavs 1919-1940.
Material koppar. Diameter 22,00 mm. Vikt 5,00 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
 

     
  10 penniä 1941
Utgavs 1941-1943
Material koppar. Diameter 18,50 mm. Vikt 2,55 g.
Formgivare: ?
10 penniä 1944
Utgavs 1943-1945.
Material järn. Diameter 16,00 mm. Vikt 1,12 g.
Formgivare: ?
 

     
  10 penniä 1974
Utgavs 1963_1990-
Material aluminiumbrons. Diameter 20,00 mm. Vikt 3,00 g.
Formgivare: P.U. Helle.
10 penniä 1997
Utgavs 1990-2001
Material CuNi. Diameter 20,00 mm. Vikt 3,00 g.
 

     
  20 penniä 1974
Utgavs 1963-1990.
Material aluminiumbrons. Diameter 22,50 mm. Vikt 4,50 g.
Formgivare: P.U. Helle.
25 penniä 1915
Utgavs 1865-1917
Material silver 75%. Diameter 16,00 mm. Vikt 1,27 g.
Formgivare: Alexander Fadejev.
 

 
   

 
  25 penniä 1936
Utgavs 1921-1945.
Material nickel. Diameter 16,00 mm. Vikt 1,27 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
25 penniä 1941
Utgavs 1921-1948.
Material koppar. Diameter 16,00 mm. Vikt 1,27 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
 

     
  25 penniä 1945
Utgavs 1921-1945.
Material järn. Diameter 16,00 mm. Vikt 1,12 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
50 penniä 1864
Utgavs 1864-1917.
Material silver 75%. Diameter 18,60 mm. Vikt 2,54 g.
Formgivare: Alexander Fadejev.
 

     
  50 penniä 1936
Utgavs 1921-1948.
Material nickel. Diameter 18,50 mm. Vikt 2,55 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
50 penniä 1942
Utgavs 1921-1948.
Material koppar. Diameter 18,50 mm. Vikt 2,55 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
 

     
  50 penniä 1974
Utgavs 1963-1990.
Material aluminiumbrons. Diameter 25,00 mm. Vikt 5,50 g.
Formgivare: P.U. Helle.
50 penniä 1992
Utgavs 1990-2001.
Material CuNi. Diameter 19,70 mm. Vikt 3,30 g.
Formgivare: ?
 

MARK-VALÖRER
     
  1 markka 1915
Utgavs 1864-1915.
Texten: 94,48 kappaletta naulasta selwää hopeata.
Material silver 86,8%. Diameter 24,00 mm. Vikt 5,18 g.
Formgivare: Alexander Fadejev.
1 markka 1921
Utgavs 1921-1924.
Material nickel. Diameter 24,00 mm. Vikt 5,10 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
 

     
  1 markka 1931
Utgavs 1929-1952.
Material nickel. Diameter 21,00 mm. Vikt 4,00 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
1 markka 1931
Utgavs 1929-1952.
Material koppar. Diameter 21,00 mm. Vikt 4,00 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
 

     
  1 markka 1944
Utgavs 1929-1952.
Material järn. Diameter 21,00 mm. Vikt 3,5 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
1 markka 1961
Utgavs 1952-1962.
Material järn/nickel. Diameter 16,00 mm. Vikt 1,15 g.
Formgivare: P.U. Helle.
 

     
  1 markka 1965
Utgavs 1964-1968.
Material silvet 35%. Diameter 24,00 mm. Vikt 6,40 g.
Formgivare: Olof Eriksson och Heikki Häiväoja.
1 markka 1974
Utgavs 1969-1993.
Material nickel. Diameter 24,00 mm. Vikt 6,10 g.
Formgivare: Olof Eriksson och Heikki Häiväoja.
 

     
  1 markka 1994
Utgavs 1993-2001.
Material aluminiumbrons. Diameter 22,25 mm. Vikt 5,00 g.
Formgivare: ?
2 markkaa 1870
Utgavs 1865-1908.
Texten: 47,24 kappaletta naulasta selwää hopeata.
Material silver 86,8%. Diameter 27,50 mm. Vikt 10,36 g.
Formgivare: Alexander Fadejev.
 

     
  5 markkaa 1946
Utgavs 1928-1946.
Material aluminiumbrons. Diameter 22,80 mm. Vikt 4,50g.
Formgivare: I.G. Sundell.
5 markkaa 1948
Utgavs 1946-1952.
Material mässing. Diameter 23,00 mm. Vikt 4,55g.
Formgivare: I.G. Sundell.
 

 
     
  5 markkaa 1955
Utgavs 1952-1962.
Material  järn/nickel. Diameter 18,00 mm. Vikt 2,55g.
Formgivare: P.U. Helle.
5 markkaa 1974
Utgavs 1972-1978.
Material aluminiumbrons. Diameter 26,30 mm. Vikt 8,00 g.
Formgivare: Heikki Häiväoja.
 

     
  5 markkaa 1983
Utgavs 1979-1993.
Material aluminiumbrons. Diameter 26,30mm. Vikt 8,00 g.
Formgivare: ?
5 markkaa 1995
Utgavs 1992-2001.
Material aluminiumbrons. Diameter 24,50 mm. Vikt 5,50 g.
Formgivare: ?
 

     
  10 markkaa 1932
Utgavs 1928-1939.
Material aluminiumbrons. Diameter 27,00 mm. Vikt 8,00 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
10 markkaa 1955
Utgavs 1952-1962.
Material aluminiumbrons. Diameter 20,00 mm. Vikt 3,00 g.
Formgivare: P.U. Helle.
 

     
  10 markkaa 1993
Utgavs 1993-2001.
Material mässing/AlNi. Diameter 27,5 mm. Vikt 8,80 g.
Formgivare: ?
20 markkaa 1934
Utgavs 1931-1939.
Material aluminiumbrons. Diameter 31,00 mm. Vikt 13,00 g.
Formgivare: I.G. Sundell.
 

     
  10 markkaa 1955
Utgavs 1952-1962.
Material aluminiumbrons. Diameter 22,50 mm. Vikt 4,50 g.
Formgivare: P.U. Helle.
10 markkaa 1960
Utgavs 1952-1962.
Material aluminiumbrons. Diameter 25,00 mm. Vikt 5,50 g.
Formgivare: P.U. Helle.
 

     
  100 markkaa 1956
Utgavs 1956-1960.
Material silver 50%. Diameter 24,00 mm. Vikt 5,20 g.
Formgivare: P.U. Helle.
200 markkaa 1956
Utgavs 1956-1959.
Material silver 50%. Diameter 27,50 mm. Vikt 8,30 g.
Formgivare: P.U. Helle.
 

JUBILEUMSMYNT
     
  J.K. Paasikivi 100 års jubileum, 10 markkaa 1970
Material silver 50%. Diameter 35 mm. Vikt 22.70 g.
Upplaga 600 000 st.
Formgivare: Heikki Häiväoja.
 EMX i Helsingfors 1971
10 markkaa jubileumsmynt. Material silver 50%.
Diameter 35 mm. Vikt 24,2 g. Upplaga 1000 000 st.
Formgivare: Heikki Häiväoja.
 

     
  Urho Kekkonen 75 år, 10 markkaa 1975
Material silver 50%. Diameter 35 mm. Vikt 23.50 g.
Upplaga 1000 000 st.
Formgivare: Heikki Häiväoja.
Finlands självständighet 60 år 1917 - 1977.
10 markkaa jubileumsmynt. Material silver 50%.
Diameter 35 mm. Vikt 21,5 g.
Formgivare: Heikki Häiväoja.
 

Myntserie Finland 1974 - Uncirculated Coins Finland 1974
Framsidan - Frond side
Myntserie Finland 1974 - Uncirculated Coins Finland 1974
Baksidan - Back side

4 nostalgisedlar

En mark - Yksi markka 1963. Storlek 142 x 69 mm. Formgivare: Tapio Wirkkala.


Fem mark - Viisi markkaa 1963. Storlek 142 x 69 mm. Formgivare: Tapio Wirkkala.


100 mark - Sata markkaa 1945. Litt. B. Storlek 120 x 102 mm.

100 mark - Sata markkaa 1957. Storlek 142 x 69 mm. Formgivare: Tapio Wirkkala.

 
 
Suomeksi Hem Svenska mynt